Czwartoklasiści wyposażeni w laptopy

17 listopada 2023 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Białkach Dolnych wręczono rodzicom i uczniom klas IV laptopy pochodzące z rządowego programu „Laptop dla ucznia”.

Laptopy wręczali Wójt Gminy Ułęż Pani Barbara Pawlak, zastępująca dyrektora Agnieszka Kapusta oraz wychowawczyni Jolanta Kryczka.

Program „Laptop dla ucznia” to projekt realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji    i ma na celu wyrównywanie szans  w dostępie do nowoczesnych technologii. Dzieci będą korzystać z tego sprzętu w szkole i w domu, rozwijać swoje pasje, zainteresowania, nabywać kompetencje cyfrowe w praktyce.

W ramach programu „Laptop dla ucznia” przekazano  szkole 9 laptopów  o wartości jednostkowej 2916,33 zł. Zgodnie z zawartymi  umowami między Gminą a Rodzicami uczniów, laptopy stały się własnością rodziców uczniów i powinny być wykorzystywane przez ucznia do końca edukacji w szkole podstawowej, czyli do zakończenia klasy VIII. W tym okresie rodzic nie ma prawa przekazywania ani odsprzedawania sprzętu przez okres 5 lat,  zobowiązuje się także do nieusuwania wzorów graficznych, logo, symboli promujących projekt.  Dostarczone laptopy są nowe, spełniają wszystkie obowiązujące normy i posiadają certyfikaty zgodności. Dodatkowo, każdy laptop objęty jest trzyletnią gwarancją producenta.

Wręczający podkreślali, że sprzęt na pewno będzie dobrze wspomagał edukację uczniów oraz wyrównywał ich szanse edukacyjne. Wyrazili nadzieję, że laptopy będą  służyły uczniom w zdobywaniu wiedzy i nowych  umiejętności oraz będą rozwijać u nich kompetencje cyfrowe  niezbędne we współczesnym świecie.

Przekazanie  sprzętu wywołało uśmiechy na twarzach czwartoklasistów i nutkę zazdrości u starszych kolegów.

 

Wszystkie informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie internetowej laptopdlaucznia.gov.pl Pod tym adresem umieszczone są także odnośniki umożliwiające pobranie darmowych, bezpiecznych oprogramowań do nauki i rozwijania zainteresowań uczniów.

W przypadku trudności warto skorzystać z:

Infolinii czynnej  od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00.

Numer telefonu 22182 22 88

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.