HARMONOGRAM KONSULTACJI

HARMONOGRAM KONSULTACJI DLA UCZNIÓW KLAS 0- VIII PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIAŁKACH DOLNYCH WAŻNY OD DNIA 1.06.2020 r.

Dzień tygodnia

O”

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Poniedziałek

7.45-8.25

8.30-9.05

9.15-9.50

9.55-10.30

10.40-11.15

11.20-11.55

1.zajęcia

2.zajęcia

3.zajęcia

4.zajęcia

5.zajęcia

6.zajęcia

1.zajęcia

2.zajęcia

3.zajęcia

4.zajęcia

5.zajęcia

6.zajęcia

1.zajęcia

2.zajęcia

3.zajęcia

4.zajęcia

5.zajęcia

6. ś

1.zajęcia

2.zajęcia

3.zajęcia

4.zajęcia

5.zajęcia

6.zajęcia

1.Ś

2.ś

3.W-F

4.ś

5.ś

6.angielski

1.ś

2.matem/info

3.W-F

4.ś

5.angielski

6.ś

1.matem/info

2.angielski

3.polski

4.polski

5.W-F

6.B

1.angielski

2.angielski

3.matematyka

4.W-F

5.ś

6.polski

1.polski

2.polski

3.angielski

4.angielski

5.matematyka

6.matematyka

Wtorek

1.zajęcia

2.zajęcia

3.zajęcia

4.zajęcia

5.zajęcia

6.zajęcia

1.zajęcia

2.zajęcia

3.zajęcia

4.zajęcia

5.ś

6.zajęcia

1.W-F

2.zajęcia

3.zajęcia

4.zajęcia

5.zajęcia

6.B

1.W-F

2.zajęcia

3.zajęcia

4.zajecia

5.zajęcia

6.zajęcia

7.zaj.rew

8.zaj.rew

1.B

2.ś

3.ś

4.W-F

5.matem

6.polski

1.ś

2.ś

3.polski

4.geografia

5.historia

6.W-F

1.polski

2.polski

3.geografia

4.historia

5.W-F

6.W-F

1.geografia

2.fizyka

3.niemiecki

4.W-F

5.polski

6.chemia

1.fizyka

2.geografia

3.WOS

4.niemiecki

5.chemia

6.B

Środa

1.zajęcia

2.zajęcia

3.zajęcia

4.zajęcia

5.zajęcia

6.zajęcia

1.zajęcia

2.zajęcia

3.zajęcia

4.religia

5.w-f

6.zajęcia

1.ś

2.religia

3.zajęcia

4.zajęcia

5.angielski

6.zajęcia

1.religia

2.zajęcia

3.zajęcia

4.zajęcia

5.zajęcia

6.zajęcia

1.technika

2.W-F

3.religia

4.angielski

5.matematyka

6.polski

1.B

2.technika

3.angielski

4.polski

5.matem/info

6.W-F

1.mat/info

2.technika

3.ś

4.ś

5.ś

6.W-F

1.polski

2.polski

3.mat/info

4.W-F

5.religia

6.mat/info

1.angielski

2.angielski

3.W-F

4.matem

5.polski

6.religia

Czwartek

1.zajęcia

2.zajecia

3.zajęcia

4.zajęcia

5.zajęcia

6.zajęcia

1.zajęcia

2.zajęcia

3.zajęcia

4.zajęcia

5.zajęcia

6.zajęcia

1.zajęcia

2.zajęcia

3.zajęcia

4.zajęcia

5.zajęcia

6.świetlica

1.zajęcia

2.zajęcia

3.zajęcia

4.zajęcia

5.zajęcia

6.zajęcia

1.historia

2.info

3.W-F

4.ś

5.ś

6.przyroda

1.historia

2.ś

3.W-F

4.W-F

5.matem

6.matem

1.matem

2.historia

3.W-F

4.ś

5.ś

6.plastyka/muz

1.ś

2.chemia

3.matem

4.historia

5.W-F

6.W-F

1.chemia

2.historia

3.historia

4.info

5.W-F

6.W-F

Piątek

1.angielki

2.religia

3.zajęcia

4.zajęcia

5.zajęcia

6.zajęcia

1.religia

2.angielski

3.zajęcia

4.zajęcia

5.zajęcia

6.zajęcia

1.zajęcia

2.zajęcia

3.zajęcia

4.zajęcia

5.zajęcia

6.religia

1.zajęcia

2.zajęcia

3.zajęcia

4.zajęcia

5.angielski

6.angielski

1.matematyka

2.matematyka

3.W-F

4.W-F

5.WDŻ

6.muz/plast

1.W-F

2.ś

3.WDŻ

4.muzyka/plas

5.religia

6.mat/info

1.ś

2.ś

3.religia

4.mat/info

5.mat/info

6.W-F

1.plast/muz

2.polski

3.mat/info

4.polski

5.W-F

6.B

1.matematyka 2.matematyka

3.angielski

4.angielski

5.polski

6.polski/EDB

plik:   Hormonogram konsultacji dla uczniów (3)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.