Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

GMINA UŁĘŻ

08-504 Ułęż 168,
tel./fax.
(0-81) 866 70 21

e-mail: gmina@gminaulez.eu, www.gminaulez.eu

Białki Dolne, dnia 31 lipca 2023 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. Zapytania ofertowego nr 1 PSP 24.07/2023 na realizację usługi „Poprawa dostępności w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Białkach Dolnych”

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na w/w zapytanie:

  1. Wybrano ofertę Nr 1- KONSTA Konrad Kapusta, Sarny 90, 08-504 Ułęż.

W/w oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu, nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania i uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium cena – 100%.

  1. Na zapytanie ofertowe złożyli oferty niżej wymienieni Wykonawcy, uzyskując następującą ilość punktów w kryterium cena – 100%:

Oferta 1: KONSTA Konrad Kapusta, Sarny 90, 08-504 Ułęż – 100,00 pkt.

Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do udziału w innych postępowaniach prowadzonych przez Gminę Ułęż.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.