Karta zgłoszenia dziecka na zajęcia świetlicowe

Drodzy Rodzice,

Rozpoczynamy zapisy uczniów do świetlicy szkolnej na rok 2021/2022. Przypominamy, że przyjmowanie uczniów do świetlicy szkolnej dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców, poprzez wypełnienie karty. W każdym roku wymagane jest złożenie nowej karty zgłoszenia dziecka do świetlicy na następny rok szkolny. Prosimy o składanie kart do piątku 10.09.2021r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.