Konsultacje dla ósmoklasistów

 1. Od 25 maja br. w naszej szkole organizowane są bezpośrednie konsultacje z nauczycielami. Będzie możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału przed egzaminem, poprawy oceny na potrzebę klasyfikacji czy rozmowy z nauczycielem.
 2. Szkoła przy organizacji konsultacji uwzględnia także wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
 3. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.
 4. Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 5. Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej.
 6. Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
 7. W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
 8. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
 9. Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 10. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 11. Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 12. Harmonogram konsultacji z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego.

Zajęcia będą się odbywały 3 razy w tygodniu: poniedziałek, środa, piątek.

 1. Realizowane będą w 3 blokach po 80 minut z każdego przedmiotu, dzielić je będzie 10 minutowa przerwa.
 2. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 7:45 i trwają do godz. 12:05.
 3. Uczniowie korzystający z konsultacji mają zapewniony transport autobusowy. Rano odjazd z przystanków o godz, ustalonej przed epidemią i powrót po zajęciach.
 4. Zajęcia z pozostałych przedmiotów odbywać się będą we wtorki i czwartki. Godziny spotkań z poszczególnymi nauczycielami przekaże Pan Dyrektor.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.