Dyrekcja

mgr Robert Pyrka

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Białkach Dolnych