Kadra

Dobrą atmosferę tworzą ludzie

mgr Robert Pyrka – dyrektor szkoły

mgr Beczek Magdalena – język angielski

mgr Chabora Dorota – biologia, chemia

mgr Franczak Sylwester – geografia, fizyka

lic. Gogłoza Krystian – wychowanie fizyczne

mgr Głąbicka Urszula – edukacja wczesnoszkolna, przyroda

mgr Jędruszczak Małgorzata – edukacja wczesnoszkolna, świetlica

mgr Janiszek Agnieszka – język niemiecki

mgr Kapusta Agnieszka – język polski, biblioteka

mgr Kryczka Jolanta – matematyka, informatyka

mgr Kossowska-Bakiera Katarzyna – historia, WDŻ

mgr Maszkiewicz Monika – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne

mgr Marcinkowska Monika – wychowanie przedszkolne, zajęcia rewalidacyjne

lic. Pyrka Emilia – nauczyciel współorganizujący

mgr Rucińska Aneta – nauczyciel współorganizujący, zajęcia rewalidacyjne

mgr Staniszewski Andrzej – technika

mgr Stosio Dorota – religia, plastyka, muzyka

mgr Szewczyk Anna – edukacja wczesnoszkolna