Prawo szkolne

Zasady panujące w szkole.

w przygotowaniu