Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców

w Publicznej Szkole Podstawowej w Białkach Dolnych

w roku szkolnym 2021/2022

Przewodnicząca – p. Weronika Kapusta

Zastępca przewodniczącego –p. Jacek Beczek

Sekretarz – p. Katarzyna Jońska

 

Członkowie:

p.  Agata Przybysz

p.  Marta Kłak

p.  Agnieszka Goluch

p. Katarzyna Bieńczak

Aktualności dot. Rady Rodziców