Zachęcamy do udziału w konkursie

Zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w Ogólnopolskim Strażackim Konkursie Plastycznym pod tytułem „100 – lat Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Wierni tradycji w służbie
drugiemu człowiekowi”

Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych
tematyką strażacką, ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem środowisk strażackich. Konkurs
ten sprzyja również rozwojowi uzdolnień plastycznych. Tematyka konkursu jest dosyć szeroka
i obejmuje udział środowiska strażackiego w szkoleniach, zawodach, akcjach ratowniczogaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych jak również tematykę historii
pożarnictwa. Natomiast przedmiotem są prace w dziedzinie malarstwa, rysunku, grafiki, tkactwa,
rzeźby, metaloplastyki, itp.

Szczegółowe warunki konkursu zawiera załączony regulamin – NOWY od roku 2020,
dostępny również na stronie www.zosprp.pl w zakładce Regulaminy/ Konkurs plastyczny.
I – eliminacje środowiskowe- powinny być zakończone do 6 grudnia,
II – eliminacje gminne, miejskie, miejsko-gminne– powinny być zakończone do 7 stycznia,
III – eliminacje powiatowe- powinny być zakończone do 10 lutego,
IV- eliminacje wojewódzkie – powinny być zakończone do 28 lutego,
V – eliminacje centralne – powinny być zakończone do 31 marca.

Zarząd Oddziału Powiatowego przesyła do Biura Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP
w Lublinie łącznie z protokołem z podsumowania konkursu na terenie powiatu od 1 do 5 prac
w każdej grupie wiekowej w terminie do 15 lutego 2021 r. Praca na odwrocie powinna być
zaopatrzona specjalną metryczką (w załączeniu). W przypadku braku organizacji III etapu konkursu
placówki przesyłają maksymalnie po 3 prace w każdej grupie wiekowej. Podsumowanie
wojewódzkie odbędzie się na przełomie lutego / marca 2021 r.
Na finał centralny przesłanych zostanie po 5 prac z każdej grupy wiekowej. Wyniki
konkursu zostaną opublikowane na stronie OW ZOSP RP w Lublinie www.zosprp.lublin.pl, oraz
przesłane do Oddziałów Powiatowych, z terenu których zostaną otrzymane prace. Pozostałe
warunki organizacji konkursu

1. Do oceny prac na szczeblu wojewódzkim nie będą przyjmowane prace przestrzenne oraz
arkusze o powierzchni więcej niż 1m2 i prace zbiorowe.
2. Prace, które nie zostaną zakwalifikowane do szczebla Krajowego można odbierać
w terminie do 15 marca 2021 r.
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do pozostawienia prac i wykorzystania dla
potrzeb wydawniczych lub innych (o ile autor nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń w tej kwestii.

 

Rok 2021 to rok obchodów 100-lecia istnienia i działalności Związku OSP RP – organizacji
zrzeszającej ochotnicze straże pożarne, w których służbę na wielu polach społecznej aktywności od
ponad wieku pełnią strażacy ochotnicy służąc ojczyźnie i drugiemu człowiekowi.
Zachęcamy do udziału w konkursie by poprzez różnego rodzaju techniki plastyczne
przedstawić i pokazać jak widziana jest strażacka służba oczami innych: dzieci, młodzieży oraz
osób dorosłych.

 

Regulamin konkursu :

Regulamin_OSKP

Na odwrocie pracy należy przykleić wydrukowaną i wypełnioną kartę zgłoszenia :

Karta_zgłoszenia_plastyczny_RODO_2020-2021

 

Prosimy o przekazanie prac do sekretariatu szkoły do  15 grudnia 2020r – wtedy też odbędzie się pierwszy etap eliminacji za który również przewidziane są nagrody (eliminacje międzyszkolne).

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.