Zapraszamy do udziału w konkursie!

Ogólnopolski konkurs plastyczny
dla uczniów klas I–III i IV-VIII szkół podstawowych

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym #NaszaFlagaPL.
Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną, której tematem jest:
„230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja”.
Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych w dwóch grupach wiekowych: klasy I-III oraz klasy IV-VIII. 


Przygotowane prace powinny być:
sfotografowane i zgłoszone do konkursu przez rodzica (opiekuna prawnego) autora pracy poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie —-> www.naszaflaga.pl
Zgłoszenia do 12 kwietnia 2021 r.

NAGRODY
(w każdej kategorii)

I nagroda – 2000 zł
II nagroda – 1000 zł
III nagroda – 500 zł

regulamin konkursu : Konkurs-plastyczny-2021-regulamin_19_01_2021_v_4

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.