Zapytanie ofertowe na realizację usługi „Poprawa dostępności w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Białkach Dolnych”

Publiczna Szkoła Podstawowa

w Białkach Dolnych Białki Dolne, 24.07.2023

Znak sprawy : nr 1 PSP 24.07/2023

 

Zapytanie ofertowe nr 1 PSP 24.07/2023

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 126/20 z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w gminie Ułęż, których wartość nie przekracza z kwoty 130 tyś. zł netto, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przez Gminę Ułęż- § 7 Regulaminu, zwracam się z zaproszeniem do złożenia swojej oferty w zapytaniu ofertowym na realizację usługi

Poprawa dostępności w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej

w Białkach Dolnych”

I. Zamawiający:

Gmina Ułęż, Ułęż 168, 08-504, pow. rycki, woj. lubelskie –

Publiczna Szkoła Podstawowa w Białkach Dolnych – Białki Dolne 24, 08-504 Ułęż tel. 81 8667024

zaprasza na złożenie oferty na realizację zamówienia pod nazwą

Poprawa dostępności w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej

w Białkach Dolnych”

ZAPYTANIE OFERTOWE

Załącznik Nr 1 Formularz Ofertowy

Załącznik Nr 2 Informacja RODO.

Załącznik Nr 3 Przedmiar robót

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.