Uwaga Uczniowie!

Od soboty cała Polska znajdzie się w żółtej strefie. Oznacza to wprowadzenie dodatkowych obostrzeń. W związku z powyższym,

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Białkach Dolnych przypomina:

  • o obowiązku zachowania dystansu w częściach wspólnych szkoły.
  • o obowiązku noszenia maseczek ochronnych w drodze do szkoły, ze szkoły i w szkole (w częściach wspólnych) . Uczniowie mają obowiązek zasłaniania nosa i ust także w środkach komunikacji.
  • Maseczki powinny być założone w taki sposób, aby stanowiły całkowitą osłonę ust i nosa.
  • Każdy uczeń powinien posiadać min. dwie maseczki ochronne. Zwolnione z tego obowiązku są jedynie osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie lub dokument, który potwierdza niepełnosprawność.
  • W skrajnych przypadkach szkoła może zapewnić uczniowi maseczkę ochronną.
  • W przypadku objęcia kwarantanną – prosimy o jak najszybsze poinformowanie o tym dyrektora szkoły (  tel. 721-030-484 ) oraz wychowawcę klasy w celu zorganizowania lekcji zdalnych.
  • Lekcje wychowania fizycznego będą odbywały się na terenie otwartym.
  • Sekretariat Szkoły w najbliższych dniach będzie nieczynny. W ważnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny z dyrektorem szkoły.

W związku ze wzrastającymi statystykami osób objętych kwarantanną prosimy o zwiększenie czujności przestrzegania procedur dotyczących COVID-19

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.