Warunki realizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami dydaktyki w klasach I-III

Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.
W załączniku poniżej zamieszczamy informacje dotyczące m. in. organizacji zajęć w szkole podstawowej, zasady utrzymania higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń, żywienia oraz postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników.

Wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szk_podstawowych__edukacja_wczesnoszkolna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.