Święty Mikołaj w oczach dzieci – OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY 2021

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. „Święty Mikołaj w oczach dzieci”

Celem konkursu jest :

 • Pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu i działalności św. Mikołaja – biskupa Myry.
 • Rozwijanie wrażliwości dzieci na potrzeby drugiego człowieka, wychowanie do czynnego zaangażowania w różne formy pomocy.
 • Odwołanie się do uniwersalnych wartości chrześcijańskich, takich jak: dobroczynność, szlachetność, wrażliwość, dzielenie się z innymi nie tylko dobrami materialnymi,
  ale również duchowymi.
 • Budowanie w umysłach dzieci pojęcia świętości, jako synonimu pełnego prawdziwego człowieczeństwa.
 • Kształtowanie postawy otwartości na drugiego człowieka i odpowiedzialności za siebie i innych.
 1. Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną, dowolną techniką, której tematem jest „Święty Mikołaj w oczach dzieci”.
 2. Zdjęcie (dobrej jakości) prezentujące pracę należy nadesłać w terminie do 15 listopada 2021 r. wypełniając formularz znajdujący się na stronie – > http://konkurs-plastyczny.fsd.lublin.pl/
 3. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie lub mailowo do 26 listopada 2021 r.
 4. Wręczenie nagród odbędzie się 4 grudnia 2021 r. (godz. 18.00).

Wszelkie informacje o Konkursie, w tym Regulamin i formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie konkursu : http://konkurs-plastyczny.fsd.lublin.pl/

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.