Powiatowy Konkurs Plastyczny z okazji XXI Dnia Papieskiego „Nie lękajcie się”

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów oraz dzieci z oddziału przedszkolnego do udziału w

Powiatowym Konkursie plastycznym. z okazji obchodów XXI Dnia Papieskiego. „Nie lękajcie się”.

Organizatorzy:

 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”
 • Powiat Rycki
 • Parafia Św. Zbawiciela w Rykach
 • Parafia św. Marcina Bpa w Stężycy
 • Gmina Ułęż
 • Gmina Nowodwór
 • Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Rykach
 • Miejski Dom Kultury w Dęblinie
 • Gminny Ośrodek Kultury w Kłoczewie
 • Gminny Ośrodek Kultury w Stężycy

 

Cele:

Głównym celem konkursu jest aktywne włączenie społeczności lokalnej z powiatu ryckiego w obchody XXI Dnia Papieskiego. Hasłem tegorocznego Dnia Papieskiego jest  „Nie lękajcie się”.

 

Cele konkursu:

 • Uczczenie pamięci Wielkiego Polaka Jana Pawła II, który wpisał się w kształtowanie najnowszych dziejów Polski i Europy
 • Kultywowanie pamięci Św. Jana Pawła II  jako symbolu Niepodległości.
 • Pogłębienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o życiu, działalności, twórczości  i osobowości papieża Jana Pawła II.
 • Odwołanie się do nieprzemijających wartości i idei tkwiących w życiu i działalności  Jana Pawła II.
 • Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i młodzieży.
 • Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży.
 • Ukazanie wzoru do naśladowania w osobie Jana Pawła II
 • Kształtowanie i rozwijanie zdolności artystycznych.
 • Odkrywanie nowych talentów.
 • Poznanie samego siebie, swoich możliwości.Zasady  uczestnictwa:
  1. Konkurs będzie przebiegał w sześciu kategoriach:

  – kategoria I:   dzieci przedszkolne

  – kategoria II:  uczniowie klas I – III szkoły podstawowej

  – kategoria III:  uczniowie klas  IV – VI szkoły podstawowej

  – kategoria IV: uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej

  -kategoria V: uczniowie  szkół   ponadpodstawowych

  – kategoria VI:  uczestnicy ze szkół specjalnych i  specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.

   

  2.Każdy uczestnik konkursu przygotowuje pracę plastyczną zgodnie z hasłem XXI Dnia Papieskiego  „Nie lękajcie się!”.

   

  1. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice, format prac: A-4, A-3.

   

  1. Praca nie może być wykonana ZBIOROWO, powinna mieć jednego autora.

   

  1. Wszystkie prace zgłoszone ze szkoły/placówki do konkursu należy umieścić w jednej zbiorczej kopercie z wypełnionymi kartami zgłoszeniowymi.

   

  1. W każdej kategorii wiekowej przyznane zostaną nagrody zdobywcom trzech pierwszych miejsc. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do przydziału nagród i wyróżnień według własnego uznania.

  Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

   

  1. Osoby biorące udział w konkursie przesyłając prace zgodnie z regulaminem udzielają organizatorowi prawa do korzystania z pracy konkursowej w zakresie działań marketingowych i promocyjnych oraz innych. (np. zorganizowania wystawy prac).

   

  1. Przyjmujemy wyłącznie prace z wypełnioną kartą zgłoszenia, która stanowi załącznik Nr 1 Regulaminu i zawierające na odwrocie informacje: imię i nazwisko autora, szkoła, klasa.

   

  1. Prace plastyczne wraz z kartami zgłoszenia przyjmowane będą codziennie w godz. 8.00-14.30 do 29 października 2021 r. w siedzibach Organizatorów.

  Prace dostarczone po terminie nie biorą udziału w konkursie.

   

  1. Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród Laureatom Konkursu odbędzie się w miesiącu listopad – grudzień 2021 r.

  Regulamin konkursu : Regulamin-Plastyczny-Dzień-Papieski-2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.